Здруженија

Здруженија во  Македонија со целна група  стари лица :

  • Здружение “Хуманост”
  • http://www.humanost.org.m
  • Сојуз на здруженија на пензионери на Македонија
  • Сојуз на борците на Македонија
  • Здружение на ветерани и резервисит од одбраната и безбедноста на Македонија
  • http:www.veterani-rm.org.mk

 

  • Сојуз на телесно ивалидизирани лица на Македонија”
  • http://www.stilm@stilm.com.mk
  • Пензионерски клубови на општинско ниво
  • Актив на жени