Волонтирање

Секој втор стар човек во општеството има потреба од помош од трето лице,  а дадената помош од личност од иста возраст е повеќе од разбирање и почитување. Никогаш не е доцна за да ја искажеш твојата  хуманост.

Секое физички и психички способно старо лице може да даде свој придонес со волонтирање.

Волонтирањето може да биде со и без финасиски надоместок.

Да бидеме хумани!!!