Да не ги заворавиме! и тие се дел од нашиот живот

Да бидеме хумани-заеднички да им помагаме на старите лицаи на сите оние кои нашата помош им потребна