Здружението Хуманост во соработка со Хотел Порта од о.Аеродром по повод 20 години од независноста на Македонија обезбедија организиран превоз за присуство на прославата на старите лица сместени од домот за стари лица во ‘’Киро Крестески Платник’’-Прилеп и бесплатно ноќевање во Хотел Порта.

Сметаме дека на овој начин ќе успееме да допридонесеме за нивна зголемена социјализација а воедно и заеднички да ја прославиме радоста за 20 години независна Македонија.