Ratko
10403046_749218341826489_4278674392741473173_n

 

IMG_20150113_142934

Домот за стари лица – Хотел Идила-Терзиева  со својот корисник 77- годишниот Драган Јоасифовски е дел од размената за возрасни програма од Linked Age платформат со 62-гидишниот Ратко Мајсторовиќ од домот за стари лица Досор од Раденци, Словенија. Македонецот Драган од Идила-Терзиева го смени својот кревет со Словенецот Ратко на едена недела. Разметата на возрасни односно мобилноста кај воразните е програма на платформата Linked Age.

Драган Јосифовски од ПУСЗ Идила-Терзиева, Скопје,Македонија

10291_4865_DSCN6425-copy

Драган Јосифоски е роден во 1938 година во Демир Хисар во југозападниот дел на Македонија. Тој во оваа село го поминува своето детство и  својата младост. По воена служба во Југословенската народна армија заминува на работа во Германија, каде што остана до неговото пензионирање.  Прво, тој работел како  ѕидарски , а подоцна и во производството на комерцијални возила. По пензиониањето тој решава да се врати во Македонија и од здраствени причини решава да се смети во домот за стари лица Идила-Терзиева во Скопје. Драган се вклучува во актвностите за исполнување на слободното во домот, прошетка низ Скопје како и  преку викенд во посета на неговата семејна куќа во населбата Волково во Скопје. Оваа размена за Драган е повод да по неделниот престој во Досор да ја посети својата ќерка која живее во Марибор, Словенија.

Ратко Мајсторовиќ од Досор, Раденци, Словенија

 

10275_3996_DSCN6414-copy
Ратко Мајсторовиќ  е роден во 1953 година во Босанскиот град Клучеви каде што останува до завршување на неговото основно и  средно образование. Во Словенија се преселува во 1971 година  и работи се до 2010 година на повеќе работни места.

Во 2010 година, Ратко  преживива  собраќајна несреќа со сериозни повреди на главата и по операцијата и третман во 2011 година е пренесен во старечки дом во Kузмо во Прекмурје, и од таму по неколку месечен престој го префрлуваат во домот Досор Раденци.Ратко своето време го поминуваво помош на секојдневните  активностите во домот однсно со разнесување на испраните алишта и послтелнина и е доста активен во  спортот (шах, пикадо, куглање), Ратко со задоволство ја прифќа ова размена бидејќи до сегја нема посетено Македонија.

 

Дом за стари лица Идила-Терзиева, Македонија

10561574_1600666763492914_3454603755211430577_n

Дом за стари лица Досор, Словенија

10291_6852_DSCN6418-copy