Archive for февруари, 2012

“И ние сме креативни”

“И ние сме креативни”

Проектот е поддржан од:

Здружението Хуманост со поддршка на Домот за стари лица ”Мери Терзиева” од Февруари 2012 до Октомври 2012 година ќе го реализира проектот ”И ние сме креативни”. Со овој проект се предвидени креативни и тематски работилници секој месец за изработка на различни предмети кои се во согласност со планот и програмата на активностите во домот за стари лица ”Мери Терзиева”.Со работилниците старите лица ќе имаат можност да ја истакнат својата кретаивност преку изработка на најразлични предмети од стакло, глина, пластика, керамика, хартија и преку групна работа везење, плетење и изработка на кукли од материјали. По изработка на предметите ќе се организираат три базари каде што предметите ќе можат да се продаваат. Со собраните финасиски средства од првиот базар ќе се обезбедат средства за изработка на предмети за вториот и третиот базар. На последнот базар кои што ќе се одржи на 1Октомври собраните финасиски средства ќе бидат донирани во фондот за помош и поддршка на старите лица опфатени со проектот “Да не ги забораваме и тие се дел од нашиот живот”.

Вистаина или не?

Понекогаш старите мажи и жени биле живата историја, меморија, племиња,народи спомени, и затоа што тие се богати со искуство и знаење  секогаш им се одавало  признание и почит.Денес тие се предмет на потсмев и презир. Ние слушаме од младите за старите дека ја  исцрпиле инспирцијата и креативноста  ,самиот живот и сега поминуваат само мала промена, дека тие имаат претрпено  се,надеж дека нивниот живот не е завршен, дека тие веќе не се … Повеќе не се добри за ништо, туку само  за гробишта. Таа  само покажува на како размислуваат дел од младите.Но никогаш нетреба да заборавиме дека  и младите еден ден ќе го дозивеат истот.Дека староста е дел и од нивниот животен циклус.
Стариот човек, кој мисли и чувствува правилно, има право да се бунтува против оваа позиција, како што има право да сакаат и солзи – право даникогаш да не истекуваат.