Archive for септември, 2011

Бидете хумани

Na 07.10.2010 godina na Stefan (10 godini) mu beшe dijagnosticirana virusna bakterija – Encefalit (vospalenie na mozokot) posledica epilepsija mezojalna-temporalna skleroza so fokus.Poradi napadite koi sekojdnevno gi ima toj ne e vo moznost normalno da opstanuva vo жivotot i da posetuva uчiliшte.Po inicijativa na doktor Filip Duma mora da se izvrшi hirurшka intervencija vo Turcija vo bolnicata , Adzibadem doktor Memet Ozek poradi struчnosta na tamoшniot doktorski tim. Seto toa so sebe nosi golemi troшkovi meѓu koi smestuvaњe vo bolnicata ,odredeni ispituvanњa , pregledi kako i predoperativen tretman . Poradi naшata materijalno – finansiska nemoжnost, Molime za pomoш kako bi mu ovozmoжile na Stefan normalen detski жivot . Pance Stankovski – 2.00001366795176-ziro smetka, prihodna шifra 72594600,Uplatna smetka – 84317601989.

Хуманост и Хотел Порта

Здружението Хуманост во соработка со Хотел Порта од о.Аеродром по повод 20 години од независноста на Македонија обезбедија организиран превоз за присуство на прославата на старите лица сместени од домот за стари лица во ‘’Киро Крестески Платник’’-Прилеп и бесплатно ноќевање во Хотел Порта.

Сметаме дека на овој начин ќе успееме да допридонесеме за нивна зголемена социјализација а воедно и заеднички да ја прославиме радоста за 20 години независна Македонија.

Крварење од одредени органи

Крварењата од желудникот и тенкото црево се симптоми на повеќе болести, но не се болест сами по себе. Овиа крварења задолжително треба темелно да се иследат бидејќи во многу случаеви можат да го загрозат животот на пациентите. Причината за крварењето сама по себе и немора да е толку опасна но најважно е да се открие изворот. Помалите крварења тешко се откриваат поради малото количество на изгубена крв, но и тие се испитуваат со тестови за детекција на скриено крварење. Најчести причини за крварење од желудникот е чирот на желудникот

.Најчести причини за крварење од одредени органи:

Желудник

. чир

. гастритис

. карцином

Хранопровод

. воспаление

. проширени вен

и. Mallory-Weiss синдром

. карцином

Тенко црево

. чир на дванаесетпрсното црево

. воспаление ( синдром на нервозни црева)

Дебело црево и ректум

. хемороиди

. инфекција

. воспаление ( кронова болест,улцерозен колитис)

. полипи

. карцином

. дивертикулоза
Превземено од:

Д-р Хриситијан Писевски – Ремедика