Archive for септември, 2010

На 23.09.2010 беше одржан експертски семинар на тема” Првенција од насилство врз старите лица” кои беше ораганизиран од Министерството за труд и социјална политика на Р.Македонија во соработка со Амбасадата на Австрија и Сојузното министерство за труд,социјална политика и заштита на потросувачите на Р.Австрија.

На семинарот беа офатени повеќе теми и тоа:

  • Насилство врз старите лица
  • Национална Стратегија за старите лица 2010-2020 во рамките на Социјална политика за старите лица.
  • Форми, причини и конкретни примери на насилство врз старите лица.
  • Првенција од насилство врз старите лица во рамки на Нациналната стратегија за семејно насилство 2008-2011 на Македонија.

На овие теми свое излаганје пред присутните  имаа Министерот за труд и сиоцијална политика на Р.Македонија, преставник од Амбасадата на Австрија и претставник од Сојузното министерство за труд, социјална политика и заштита на потрошувачите на Р.Австрија

Лиценца Криејтив комонс
Ова дело е лиценцирано под Creative Commons НаведиИзвор-БезИзведениДела 3.0 Unported License.

Злоупотребата  на стари лица во заедницата e во голема мера e непризната.

Злоупотребата на старите лица  генерално е “скриена”, бидејќи на старите лица им е  срам да признаат дека тие се малтретирани.

Злоупотреба на стари лица опфаќа:

Физичка злоупотреба (повреди , болка , физички принуди),

Психолошки или емоционална злоупотреба како и  сексуална злоупотреба

Последиците од злоупотребата можат  да бидат  особено сериозни.

Старите лица се физички послаби, а нивните коски се повеќе кршливи и за нивното закрепнување е потребно подолго време, дури и најситни  повреди можат да имаат сериозни и трајни последици.

Злоупотреба  на старите лица  најчесто се јавува во рамките на семејството но не е исклучена и можноста за злоупотреба на старите лица и во институциите(домови,болници,центри)

Во многу случаеви злоупотребата на жените е поголема од мажите бидејќи  тие се послаби  и по емоционални  од мажите – правејќи ги повеќе ранливи на злоупотреба, но не се исклучува и фактот дека и мажите исто така се на ист ризик од злоупотреба.

Намалување на злоупотребата на стари лица може да се постигне преку:

Подигање на  јавната свест и тоа преку :

  • спроведување на кампања против злоупотреба на старите лица.
  • Организирање на  обуки и  работилници за постарите лица
  • Организирање на обуки на стручниот тим доктори, медицински сестри, социјални работници, психолози и негователи.

Крајните резултатио би биле:

Потикнување и охрабрување на старите лица за рушење на предрасудите и пријавување на злоупотребата, препознавање на стручните лица (доктори,социјални работници и психолози) на злоупотребата кај старите лица како и подигање на нивото на услугите на вработените во самите институции.

Постои ли злоупотреба на старите лица во Македонија?

Прашањето останува отворено и очекувам ваши кометари.